Aktuality

Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

06.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 zaměřenou na srovnání charakteristik méně úspěšných a velmi úspěšných tříd.

Žáci a ICT – sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT – sekundární analýza výsledků šetření ICILS 2013 a PISA 2012

16.05.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 zaměřující se na využívání ICT ve výuce a dalších aktivitách žáků.

Česká školní inspekce nezakazuje plavání ani další nadstandardní aktivity v MŠ

Česká školní inspekce nezakazuje plavání ani další nadstandardní aktivity v MŠ

12.05.2016
Česká školní inspekce se důrazně ohrazuje proti mediálním výstupům z posledních dní, které interpretují stanovisko České školní inspekce k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách způsobem, který neodpovídá jeho obsahu. 

Stanovisko České školní inspekce k úpravám ŠVP dle schváleného RVP ZV

Stanovisko České školní inspekce k úpravám ŠVP dle schváleného RVP ZV

09.05.2016
Na základě četných dotazů škol i školských asociací v příloze zveřejňujeme Stanovisko České školní inspekce k úpravám školních vzdělávacích programů dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

28.04.2016
V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce v termínu 11. 5. až 22. 5. 2015 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků bylo provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ...

Tematická zpráva-Vzdělávání v bezpečnostních tématech

Tematická zpráva-Vzdělávání v bezpečnostních tématech

26.04.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech (vzdělávání k bezpečnosti v dopravě, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochrana zdraví). 

Systém InspIS ŠVP pomůže školám zpracovat změny ŠVP po revizi RVP ZV

Systém InspIS ŠVP pomůže školám zpracovat změny ŠVP po revizi RVP ZV

08.04.2016
Informační systém InspIS ŠVP, který vytvořila Česká školní inspekce mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě validních školních vzdělávacích programů (videoprezentace zde), již nyní reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9. 2016 (zrušení přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).

Stanovisko České školní inspekce – placené kroužky v mateřských školách

Stanovisko České školní inspekce – placené kroužky v mateřských školách

06.04.2016
Česká školní inspekce v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách.

Změna v zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci

Změna v zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci

S účinností k 1. 4. 2016 dochází k již dříve avizované změně ve způsobech zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci. Od 1. 4. 2016 již nebude možné tuto povinnost plnit původním způsobem pomocí elektronických formulářů ZFO (opatřovaných elektronickým podpisem). O tomto kroku informovala Česká školní inspekce všechny školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku v dostatečném předstihu a tato informace byla včas sdělena také výrobcům informačních systémů pro školy.

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

30.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních za školní rok 2014/2015.