Výroční zprávy

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

30.11.2020
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

16.12.2019
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2018/2019, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI

12.12.2018
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

01.12.2017
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

15.12.2016
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/2016.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015

07.12.2015
V souladu s §174 odstavec 12 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

17.12.2014
V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.   

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

02.12.2013
Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu za školní rok 2012/2013" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

04.02.2013
Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výroční zprávu ČŠI vzala na vědomí 2. porada vedení MŠMT dne 22. ledna 2013.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011

18.01.2012
Výroční zpráva České školní inspekce, stejně jako v loňském školním roce, je rozdělena do tří kapitol, podle stupňů vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání).  V přílohách naleznete plné znění výroční zprávy a její tabulkovou část;  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/2011; Změny v právních předpisech související se vzděláváním ve školním roce 2010/2011; Náměty a připomínky v legislativní oblasti uplatněné ČŠI v školním roce 2010/2011; Přehled tematických zpráv a souhrnných informací ČŠI ; Memorandum k výuce matematiky ...

   1 2