Výroční zprávy

 • 17.12.2014

  Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

  V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.   
  Celý článek

   
 • 02.12.2013

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

  Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2012/2013" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
  Celý článek

   
 • 04.02.2013

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

  Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výroční zprávu ČŠI vzala na vědomí 2. porada vedení MŠMT...
  Celý článek

   
 • 18.01.2012

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011

  Výroční zpráva České školní inspekce, stejně jako v loňském školním roce, je rozdělena do tří kapitol, podle stupňů vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání).  V přílohách naleznete plné znění výroční zprávy a její tabulkovou část;  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků...
  Celý článek

   
 • 22.12.2010

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010

  Výroční zpráva ČŠI je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice. Cílem inspekce je zjistit a odhalit problémy škol a určit, zda případná míra zjištěného rizika vyžaduje zásah státu. Inspekční hodnocení vychází zásadně z principu legality a hodnotí dopady školského zákona a...
  Celý článek

   
 • 31.12.2009

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2008/2009

  Inspekční činnost byla uskutečňována podle Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti pro školní rok 2008/2009, který schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepční záměry inspekční činnosti vycházely z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických...
  Celý článek

   
1 2 3  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce