Publikace a ostatní výstupy

Analyticko metodické publikace vycházející z šetření TIMSS 2007

Analyticko metodické publikace vycházející z šetření TIMSS 2007

26.01.2014
Tyto publikace byly vydány jako plánované výstupy projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy z šetření PISA 2012

Úlohy z šetření PISA 2012

26.01.2014
Publikace je určena zejména učitelům matematiky na základních a středních školách, dalšími uživateli mohou být nejen pedagogové připravující studenty vysokých škol na povoláni učitele, ale i studenti, stejně jako odborná a zainteresovaná veřejnost či pracovníci MŠMT a jiných orgánů rozhodovací sféry. Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

08.01.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, kterou v rámci realizace projektu NIQES zhotovila Univerzita Tomáše Bati. Součástí analýzy je například rozsáhlá komparace přístupů k definici kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání nástrojů a metodik, které země OECD ke sledování a hodnocení kvality ve vzdělávání používají, posouzení míry pozornosti, kterou jednotlivé země OECD věnují podpoře rozvoje klíčových gramotností nebo vyhodnocení šetření názorů všech relevantních ...

Národní zpráva TIMSS 2011

Národní zpráva TIMSS 2011

01.01.2014
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Analytická publikace - vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Analytická publikace - vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011

01.01.2014
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky, a volně navazuje na obě národní zprávy. Jedná se o analytickou publikaci, která se věnuje podrobnějšímu rozboru výsledků českých žáků prvního stupně základní školy (4. ročníku) v matematice, v přírodovědě a ve čtenářské gramotnosti včetně mezinárodních souvislostí.

Čteme nejen v hodinách českého jazyka

Čteme nejen v hodinách českého jazyka

01.01.2014
Česká školní inspekce vydává jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Čteme nejen v hodinách českého jazyka - Úlohy PIRLS 2011". Publikace je určena učitelům všech oborů, kteří mají zájem rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost žáků, studentům vysokých škol, ale i všem ostatním, kteří se zajímají o čtenářskou gramotnost. Může také posloužit jako inspirace těm, kteří se zajímají o tvorbu testů a jejich vyhodnocování, kteří si sami vytvářejí texty k výuce čtení a ...

Národní zpráva PIRLS 2011

Národní zpráva PIRLS 2011

01.01.2014
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní zjištění PISA 2012

Hlavní zjištění PISA 2012

01.01.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje hlavní zjištění z mezinárodního šetření PISA 2012.

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

10.10.2013
Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník". Publikace je určena zejména učitelům prvního stupně, kteří mohou úlohy využít jako učebního či testového nástroje a mohou si také udělat představu o tom, jak by žáci jejich tříd uspěli v podobném šetření. Určena je i učitelům vysokých škol zaměřujících se na přípravu učitelů primárního vzdělávání, úlohy mohou využít při výuce didaktiky matematiky a  ...

Příklady úloh z finanční gramotnosti

Příklady úloh z finanční gramotnosti

08.03.2012
V příloze naleznete příklady úloh z finanční gramotnosti. Tyto úlohy se objevily v pilotním šetření v roce 2011 a nebudou již dále používány pro účely testování PISA.

   ...11 12