Publikace a ostatní výstupy

Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

Česká školní inspekce vydala metodickou publikaci s úlohami pro rozvoj dovedností

27.03.2014
Česká školní inspekce vydává v rámci projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, metodickou publikaci pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Publikace s úlohami na rozvoj dovedností vznikla na základě výkonů českých žáků ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jedná se o výběr úloh, které se zaměřují zejména na ty dovednosti, které českým žákům dělaly a dělají problémy (jedná se např. o otázky spojené s posuzováním obsahu a formy čteného textu či znalost postupů vědeckého ...

Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

03.03.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v rámci aktivity a nabízí přehled hlavních zjištění pro oblast monitoringu a evaluace v České republice.

Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

03.03.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní pohled na dopady současné vzdělávací politiky a její možné změny z hlediska naplňování principu rovnosti, to znamená spravedlivosti a inkluze ve vzdělávání.

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

26.01.2014
V příloze naleznete sbírku námětů přímo využitelných při výuce především ve vyšších ročnících 1. stupně základní školy. Tyto náměty vyplynuly z analýz nedostatků, které se projevily v řešeních českých žáků v šetřeních PIRLS 2011 a TIMSS 2011.   Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

26.01.2014
V první části publikace jsou rozebrány výsledky českých žáků v testu čtenářské gramotnosti PISA 2009 s ohledem na to, jak byli naši žáci úspěšní z hlediska sledovaných kompetencí, obsahových oblastí, kontextu a typu otázek. Druhou, rozsáhlejší část publikace tvoří nově vytvořené úlohy podobné těm, jež se užívají v šetření PISA. Nabízíme je především učitelům vyšších ročníků základní školy, víceletých gymnázíí a všech typů středních škol, kteří chtějí zjistit a rozvíjet čtenářské dovednosti svých žáků. Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je ...

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

26.01.2014
Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti

Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti

26.01.2014
Tato publikace byla vydána Českou školní inspekcí jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Analyticko metodické publikace vycházející z šetření TIMSS 2007

Analyticko metodické publikace vycházející z šetření TIMSS 2007

26.01.2014
Tyto publikace byly vydány jako plánované výstupy projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úlohy z šetření PISA 2012

Úlohy z šetření PISA 2012

26.01.2014
Publikace je určena zejména učitelům matematiky na základních a středních školách, dalšími uživateli mohou být nejen pedagogové připravující studenty vysokých škol na povoláni učitele, ale i studenti, stejně jako odborná a zainteresovaná veřejnost či pracovníci MŠMT a jiných orgánů rozhodovací sféry. Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

08.01.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, kterou v rámci realizace projektu NIQES zhotovila Univerzita Tomáše Bati. Součástí analýzy je například rozsáhlá komparace přístupů k definici kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání nástrojů a metodik, které země OECD ke sledování a hodnocení kvality ve vzdělávání používají, posouzení míry pozornosti, kterou jednotlivé země OECD věnují podpoře rozvoje klíčových gramotností nebo vyhodnocení šetření názorů všech relevantních ...