Publikace a ostatní výstupy

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

09.12.2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

TALIS 2013: Videohodiny a doplňkové materiály k lesson study

TALIS 2013: Videohodiny a doplňkové materiály k lesson study

26.11.2015
Česká školní inspekce v rámci projektu Kompetence III a pilotního ověřování vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study v České republice připravila ve spolupráci s několika týmy složených z didaktika – odborníka z vysoké školy – a učitelů základní školy doplňkové materiály, které dalším učitelům umožní v malých skupinách vlastními silami zorganizovat pozorování, dokumentování a společnou reflexi vlastních vyučovacích hodin a pomohou realizovat přístupy obdobné japonské lesson study. Součástí materiálů jsou i natočené vyučovací hodiny matematiky ...

TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR

TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR

27.10.2015
Jednou z reakcí na výsledky mezinárodního šetření TALIS 2013 bylo zjišťování informací týkajících se pedagogického vedení vykonávaného řediteli českých základních škol. Toto zjišťování doplňovalo aktivity České školní inspekce související s přípravou a pilotním ověřením vzdělávacího programu zaměřeného na pedagogický leadership. Šetření mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR, jehož výsledkem je tato souhrnná zpráva, bylo v první fázi prováděno pomocí dotazníkového šetření. Získané informace byly poté doplňovány a zpřesňovány prostřednictvím série ...

Informační bulletin ČŠI č. 2/2015 (v rámci projektu NIQES)

Informační bulletin ČŠI č. 2/2015 (v rámci projektu NIQES)

27.10.2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce, který byl zpracován v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" (NIQES). 

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky

23.10.2015
Jedním z výsledků šetření TALIS 2013 bylo zjištění, že čeští učitelé se málo zapojují do některých forem profesního vzdělávání - pouze cca 15 % českých učitelů zlepšuje své kompetence tím, že provádí individuální nebo skupinový výzkum. Tato forma vzdělávání je však v některých zemích velmi oblíbena a v matematice je hojně využívána například v Japonsku pod názvem „lesson study“. Právě vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study začala Česká školní inspekce v rámci realizace projektu Kompetence III pilotně ověřovat i v České republice. Výstupem pilotního ...

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

20.10.2015
ČŠI reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu. Vzdělávací program, zaměřený na otázky rozvoje sebe sama a druhých, na mentorské dovednosti vedoucích pracovníků, na vedení a řízení změny a na příklady dobré praxe, byl koncipován jako pilotní ověření jeho obsahu i organizace. Na základě podrobné evaluace tohoto pilotního ověření vznikla publikace, která popisuje průběh a zkušenosti s realizací programu a obsahuje také některé náměty ...

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

12.10.2015
Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných systémů v rámci projektu Národní systém inspekčního hod­nocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) pamatovala Česká školní inspekce také na rodiče, pro něž připravila informační web sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je pak zdarma k ...

Česká školní inspekce zveřejňuje druhou analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje druhou analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

02.10.2015
Účelem této publikace je nabídnout pohled na počítačovou a informační gramotnost českých žáků v mezinárodním srovnání. Zjištění jsou obohacena o analýzu kontextuálních informací, které se týkají zkušeností žáků a učitelů s používáním informačních a komunikačních technologií ve škole i mimo ni. Zjištění v České republice jsou srovnávána s výsledky v některých dalších státech, které jsou geograficky a kulturně ČR nejbližší. Jedná se o Slovensko, Polsko, Německo, Slovinsko a Chorvatsko.

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

25.08.2015
Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šetření. Po představení testovaných témat a dovednostních úrovní a popisu podoby testových úkolů obsahuje tato publikace i podrobný pohled na jednotlivé testované oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně informací o tom, jak si čeští žáci vedli při řešení testových úkolů z jednotlivých témat a dovednostních úrovní. ...

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

24.06.2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. Uvnitř vydání naleznete:  Úvodní slovo ústředního školního inspektora ČŠI je otevřený úřad Poznámky k PHÚ 2014/2015 Oblasti zájmu ČŠI - 2015/2016 Nová kritéria ČŠI Výběrové zjišťování výsledků žáků Počet stížností stoupá Mezinárodní šetření výsledků žáků Pilotáž InspIS SET mobile Vzdělávání pedagogů pokračuje InspIS základem resortního informačního systému Tisíce uživatelů InspIS PORTÁLu České předsednictví v systému Evropských škol ČŠI se zaměřuje na školní ...