Publikace a ostatní výstupy

Národní zpráva TIMSS 2011

Národní zpráva TIMSS 2011

01.01.2014
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Analytická publikace - vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Analytická publikace - vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011

01.01.2014
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky, a volně navazuje na obě národní zprávy. Jedná se o analytickou publikaci, která se věnuje podrobnějšímu rozboru výsledků českých žáků prvního stupně základní školy (4. ročníku) v matematice, v přírodovědě a ve čtenářské gramotnosti včetně mezinárodních souvislostí.

Čteme nejen v hodinách českého jazyka

Čteme nejen v hodinách českého jazyka

01.01.2014
Česká školní inspekce vydává jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Čteme nejen v hodinách českého jazyka - Úlohy PIRLS 2011". Publikace je určena učitelům všech oborů, kteří mají zájem rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost žáků, studentům vysokých škol, ale i všem ostatním, kteří se zajímají o čtenářskou gramotnost. Může také posloužit jako inspirace těm, kteří se zajímají o tvorbu testů a jejich vyhodnocování, kteří si sami vytvářejí texty k výuce čtení a ...

Národní zpráva PIRLS 2011

Národní zpráva PIRLS 2011

01.01.2014
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní zjištění PISA 2012

Hlavní zjištění PISA 2012

01.01.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje hlavní zjištění z mezinárodního šetření PISA 2012.

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

10.10.2013
Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník". Publikace je určena zejména učitelům prvního stupně, kteří mohou úlohy využít jako učebního či testového nástroje a mohou si také udělat představu o tom, jak by žáci jejich tříd uspěli v podobném šetření. Určena je i učitelům vysokých škol zaměřujících se na přípravu učitelů primárního vzdělávání, úlohy mohou využít při výuce didaktiky matematiky a  ...

Příklady úloh z finanční gramotnosti

Příklady úloh z finanční gramotnosti

08.03.2012
V příloze naleznete příklady úloh z finanční gramotnosti. Tyto úlohy se objevily v pilotním šetření v roce 2011 a nebudou již dále používány pro účely testování PISA.

Analýza testování v 5. a 9. ročnících

Analýza testování v 5. a 9. ročnících

01.02.2012
Česká školní inspekce zveřejňuje detailní analýzu pilotního ověřování systému testování v 5. a 9. ročnících základních škol a odpovídajících ročnících nižších stupňů víceletých gymnázií. Tento materiál obsahuje kromě shrnujících informací o pilotní zkoušce, která proběhla v prosinci roku 2011, také nové informace o přípravě celoplošné generální zkoušky.