Tematické zprávy

Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

05.09.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.    

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

17.06.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

03.06.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol v období 1. pololetí školního roku 2017/2018.

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách

15.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Tematická zpráva - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

12.03.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu komentující vybrané aspekty implementace společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách v období 1. pololetí školního roku 2017/2018. 

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

30.01.2018
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva

29.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků.

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

09.11.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (v mateřských a základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona).

Tematická zpráva - Kvalita školního stravování

Tematická zpráva - Kvalita školního stravování

26.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu školního stravování.

Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

18.10.2017
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku společného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2016/2017. Součástí zprávy jsou také zjištění týkající se zájmového vzdělávání a školských poradenských zařízení.