Tematické zprávy

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

Tematická zpráva – Kontrola BOZ ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015

30.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních za školní rok 2014/2015.

Informace – Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

Informace – Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

30.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje informaci k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školních klubech za období 1. 9. 2014 – 15. 3. 2016.

Tematická zpráva – Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol

Tematická zpráva – Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol

23.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku individuálního vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol (tzv. domácí vzdělávání).

Tematická zpráva – Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Tematická zpráva – Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

21.03.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku zápisů do 1. ročníků základních škol.

Tematická zpráva - Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Tematická zpráva - Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

07.12.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách.

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC

07.12.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy se souhrnnými výsledky k problematice vzdělávání žáků v jednotlivých  vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematice péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením.   Inspekční činnost byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice a na ...

Tematická zpráva - Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ

Tematická zpráva - Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ

07.12.2015
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky inspekční činnosti prováděné ve vybraných školských poradenských zařízeních. Inspekční činnost byla provedena v režimu kontroly a zaměřovala se na udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015. Kontroly byly realizovány ve dnech 18. 6. 2015 – 22. 8. 2015.

Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

20.10.2015
V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce kontrolu a monitoring jejího průběhu. V letošním roce na základě předchozích zkušeností a také informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání provedla Česká školní inspekce v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června 2015 a v podzimním zkušebním období od 1. září do 21. září 2015 u maturitní zkoušky inspekční činnost v režimu kontroly dodržování právních předpisů. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a  ...

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

20.10.2015
Školní rok 2014/2015 byl prvním rokem, kdy střední školy s obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory kategorie H, E) povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Přestože ověřování tohoto způsobu zadávání závěrečné zkoušky je v pilotním režimu prováděno již deset let, situace povinné realizace jednotného zadání byla pro školy nová. S cílem poskytnout relevantní informace o realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání provedla Česká školní inspekce ve dnech 20. května 2015 – 30. června 2015 monitoring a  ...

Informace k pilotnímu ověřování přijímacího řízení

Informace k pilotnímu ověřování přijímacího řízení

09.10.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - Informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.