Tematické zprávy

Tematická zpráva - Vzdělávání v tělesné výchově

Tematická zpráva - Vzdělávání v tělesné výchově

23.08.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v tělesné výchově, podporu rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností.

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

16.08.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Tematická zpráva - Vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání

Tematická zpráva - Vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání

26.07.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání. 

Tematická zpráva – Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách

Tematická zpráva – Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách

25.07.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na problematiku globálního rozvojového vzdělávání. 

Tematická zpráva - Zpráva z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2016

Tematická zpráva - Zpráva z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2016

22.07.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje zprávu z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání (tzv. jednotná závěrečná zkouška v učebních oborech) konané v řádném termínu roku 2016.

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2014

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2014

18.07.2016
V souladu se svým zákonným zmocněním získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce v termínu 19. 5. až 6. 6. 2014 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků bylo provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 4. a 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a na žáky 2. ročníku vybraných oborů středních odborných škol. Závěrečná ...

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

16.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Tematická zpráva – Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách

Tematická zpráva – Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách

08.06.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem z inspekční činnosti tematicky zaměřené na výuku soudobých dějin.

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků žáků 2015

28.04.2016
V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce v termínu 11. 5. až 22. 5. 2015 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků bylo provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ...

Tematická zpráva-Vzdělávání v bezpečnostních tématech

Tematická zpráva-Vzdělávání v bezpečnostních tématech

26.04.2016
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech (vzdělávání k bezpečnosti v dopravě, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochrana zdraví).