Tematické zprávy

Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

06.10.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem inspekčního elektronického zjišťování k problematice domovů mládeže. Inspekční zjišťování bylo zaměřeno na počty ubytovaných, na formy podpory poskytované domovy mládeže směrem ke zlepšování výsledků vzdělávání žáků a studentů, na zájmovou činnost, nabízené kroužky, kariérové poradenství  nebo podporu v oblastech prevence rizikového chování žáků a studentů.

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

10.09.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

07.07.2015
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích kontrol zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

25.02.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením (s doplněním o problematiku asistentů pedagoga).   Obě tematické zprávy jsou výsledkem inspekčních elektronických zjišťování, která byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ...

Alternativní metody výuky

Alternativní metody výuky

09.12.2014
Ve dnech od 22. října 2014 do 3. listopadu 2014 proběhlo na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce zaměřené na alternativní metody výuky. Informaci z tohoto šetření zveřejňujeme v příloze. 

Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

05.12.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu "Bezpečnost ve školách a školských zařízeních".

Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

04.08.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma jednotné přijímací zkoušky ve středních školách s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT.

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školním roce 2012/2013

13.05.2014
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013. 

Tematická zpráva - Výsledky zjišťování podpory výchovy ke zdraví v MŠ, ZŠ a SŠ

Tematická zpráva - Výsledky zjišťování podpory výchovy ke zdraví v MŠ, ZŠ a SŠ

13.05.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích zjišťování podpory výchovy ke zdraví v mateřských, základních a středních školách. 

Tematická zpráva - Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách 2012/2013

Tematická zpráva - Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách 2012/2013

29.04.2014
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu informující o podpoře inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013.