Analyticko metodické publikace vycházející z šetření TIMSS 2007

Tyto publikace byly vydány jako plánované výstupy projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Metodologické podklady pro učitele ZŠ, resp. SŠ, podporující profesionální růst učitelů a evaluaci vzdělávání využívající výsledky šetření TIMSS 2007:

Analyticko metodické publikace matematiky a přírodovědného učiva - 4. ročník ZŠ (využití výsledků TIMSS 2007) ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Analyticko metodické publikace matematiky - 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (využití výsledků TIMSS 2007) ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde.

Analyticko metodické publikace přírodovědného učiva - 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (využití výsledků TIMSS 2007) ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde