Výroční zprávy

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

02.12.2013
Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu za školní rok 2012/2013" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

04.02.2013
Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výroční zprávu ČŠI vzala na vědomí 2. porada vedení MŠMT dne 22. ledna 2013.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011

18.01.2012
Výroční zpráva České školní inspekce, stejně jako v loňském školním roce, je rozdělena do tří kapitol, podle stupňů vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání).  V přílohách naleznete plné znění výroční zprávy a její tabulkovou část;  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/2011; Změny v právních předpisech související se vzděláváním ve školním roce 2010/2011; Náměty a připomínky v legislativní oblasti uplatněné ČŠI v školním roce 2010/2011; Přehled tematických zpráv a souhrnných informací ČŠI ; Memorandum k výuce matematiky ...

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010

22.12.2010
Výroční zpráva ČŠI je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice. Cílem inspekce je zjistit a odhalit problémy škol a určit, zda případná míra zjištěného rizika vyžaduje zásah státu. Inspekční hodnocení vychází zásadně z principu legality a hodnotí dopady školského zákona a jeho změn v praxi škol. Výroční zpráva je členěna do dvou hlavních částí. První část je rozdělena do 3 kapitol, podle stupňů vzdělání, které obsahují poznatky o tom, jaká je efektivita vzdělávání sítí škol, jaká je kvalita vzdělávání (výsledky žáků) a za jakých podmínek se ...

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2008/2009

31.12.2009
Inspekční činnost byla uskutečňována podle Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti pro školní rok 2008/2009, který schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepční záměry inspekční činnosti vycházely z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických směrů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007. Výroční zpráva ČŠI nabízí také informace o pokroku reformy vzdělávacího systému ve vybraných strategických směrech rozvoje regionálního školství.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008

27.12.2008
Vůbec poprvé nabízí výroční zpráva ČŠI také informace o pokroku reformy vzdělávacího systému ve vybraných strategických směrech rozvoje regionálního školství. Inspekční činnost byla uskutečňována podle Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti pro školní rok 2007/2008, který schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepční záměry inspekční činnosti vycházely z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických směrů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007. Inspekční systém České republiky ...

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2006/2007

28.12.2007
Výroční zpráva České školní inspekce byla zpracována v souladu s § 174 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti ve školním roce 2006/2007. Úplné znění Výroční zprávy České školní inspekce naleznete v příloze.