Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008


27.12.2008

Vůbec poprvé nabízí výroční zpráva ČSI také informace o pokroku reformy vzdělávacího systému ve vybraných strategických směrech rozvoje regionálního školství. Inspekční činnost byla uskutečňována podle Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti pro školní rok 2007/2008, který schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepční záměry inspekční činnosti vycházely z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických směrů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007. Inspekční systém České republiky prošel další etapou vlastní transformace, nové inspekční postupy aplikovaly významné výsledky národních a mezinárodních pedagogických výzkumů.

Zprávu ve formátu elektronické publikace: 
 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce