Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výroční zprávu ČŠI vzala na vědomí 2. porada vedení MŠMT dne 22. ledna 2013.

Zpráva ve formátu elektronické publikace: 
 

Ve formátu pdf ke stažení zde