Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013

Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu za školní rok 2012/2013" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde.