Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti

V první části publikace jsou rozebrány výsledky českých žáků v testu čtenářské gramotnosti PISA 2009 s ohledem na to, jak byli naši žáci úspěšní z hlediska sledovaných kompetencí, obsahových oblastí, kontextu a typu otázek.

Druhou, rozsáhlejší část publikace tvoří nově vytvořené úlohy podobné těm, jež se užívají v šetření PISA. Nabízíme je především učitelům vyšších ročníků základní školy, víceletých gymnázíí a všech typů středních škol, kteří chtějí zjistit a rozvíjet čtenářské dovednosti svých žáků.

Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde