Důležité informace


Přehled nejdůležitějších informací využitelných pro veřejnost.

1. Název úřadu

Česká republika - Česká školní inspekce

2. Důvod a způsob založení

Založení a činnost ČŠI

3. Organizační struktura úřadu

Organizační struktura

4. Vedení úřadu a kontakty

Ústřední školní inspektor – vedoucí služebního úřadu
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

Náměstek ústředního školního inspektora – ředitel sekce inspekční činnosti
PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 

Kontakty (ústředí i krajské inspektoráty)

5. Číslo účtu

Česká národní banka, č.účtu 19-7429061/0710

6. IČ

00638994

7. DIČ

Česká školní inspekce není plátcem DPH.

8. Hlavní dokumenty

Dokumenty

9. Rozpočet
Rozpočet

10. Žádosti o informace

Žádost

11. Jak podávat stížnosti na školy a školská zařízení
Stížnost

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Životní situace

14. Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

17. Ochrana a zpracování osobních údajů
Osobní údaje
Informace k testování tělesné zdatnosti

18. Zasílání záznamů o úrazech
Úrazy

19. Protiprávní jednání 
Vnitřní oznamovací systém 

20. Strategie vlády v boji s korupcí
Strategie