Organizační struktura

Česká školní inspekce je členěna na ústředí se sídlem v Praze a na inspektoráty ČŠI, jejichž působnost odpovídá krajskému uspořádání České republiky.