Strategie vlády v boji s korupcí

Česká školní inspekce zpracovává požadované dokumenty dle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 381, usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 a usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.

Archiv