Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

Od nástupu pandemie covid-19 Česká školní inspekce sledovalavyhodnocovala realizaci distančního vzdělávání a nabízela pro jeho udržitelnostefektivitu konkrétní doporučení. V letošním školním roce Česká školní inspekce sledujehodnotí dopady pandemie na přípravuorganizaci vzdělávání, na práci učitelů i na samotné vzdělávání žáků přímo ve školách. I když je vzdělávání realizováno prezenčně, dochází ke stanovování karantén tříd i celých škol.
 
Protože lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které Česká školní inspekce utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény.


Ke stažení v pdf