Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti šetření PISA 2015

Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti PISA 2015 vysvětluje teoretická východiska a metodiku šetření v hlavní sledované oblasti. Rozvíjí definici přírodovědné gramotnosti z roku 2006, již doplňuje a modifikuje podle nejnovějších pedagogických a didaktických poznatků a podle záměru OECD. Vedle popisů zjišťovaných dovedností, znalostí, úrovní poznání, kontextů a témat uvádí několik příkladů modelových úloh a konstrukci celého testování.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde