Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelůmvedení škol, tak členům pedagogických sborůrodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf.