Metodika sběru a analýzy dat z výsledků šetření ČŠI a sada typizovaných analytických nástrojů

Česká školní inspekce průběžně pracuje také na zvyšování kvality, relevance a přesnosti svých metod, postupů a nástrojů, a to ve věcné rovině zejména s podporou realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

V rámci tohoto projektu tak byla zpracována také sada analytických postupů, které se věnují sběru dat, jejich analýze a vizualizaci výstupů. Dokument shrnuje metody, postupy a poznatky vycházející především z výstupů sekundárních analýz mezinárodních šetření a dílčích výstupů založených na národních datech. Cílem tohoto dokumentu je shrnout dosavadní zkušenosti získané z propojování dat z mezinárodních šetření s domácí datovou základnou České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého statistického úřadu do jednoho dokumentu, který standardizuje jednotlivé postupy, a usnadní tak v budoucnu efektivní analýzu těchto dat.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf

Dále byla v rámci realizace projektu zpracována také sada analytických nástrojů umožňujících replikaci technik používaných pro úpravu a analýzu dat a následně pro vizualizaci analytických výstupů. V důsledku toho je pak možné relativně snadno a rychle získat schopnost analyzovat data pomocí prověřených metod. Tento dokument navazuje na předcházející metodiku sběru a analýzy dat z výsledků šetření ČŠI, v níž jsou obecně popsány jednotlivé analytické postupy. Oba dokumenty jsou tak vůči sobě komplementární a společně poskytují důležitou podporu pro další analytickou práci.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf

Přestože jsou tyto výstupy primárně určeny pro Českou školní inspekci a její interní procesy, mohou jako inspirace posloužit i dalším institucím, které se věnují analýze veřejně dostupných dat týkajících se české vzdělávací soustavy.