Národní zpráva PISA 2022 Finanční gramotnost

Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření finanční gramotnosti patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Ve zprávě jsou představeny výsledky žáků České republiky a dalších 19 zemí, které se šetření v roce 2022 zúčastnily. Šetření PISA nahlíží na finanční gramotnost jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Při zjišťování výsledků vzdělávání žáků PISA sleduje nejen znalost a porozumění základním finančním konceptům, ale především schopnost žáků uplatnit nabyté znalosti a správně se rozhodovat v běžných situacích každodenního života zahrnujících finance. Součástí národní zprávy jsou vybraná zjištění z dotazníkového šetření a informace o vývoji výsledků českých žáků od roku 2012, kdy se Česká republika zapojila do šetření finanční gramotnosti poprvé.

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.

Mezinárodní zpráva je dostupná na webových stránkách PISA: Programme for International Student Assessment | OECD