Sekundární analýza - Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 a TIMSS 2011, jejímž cílem je porovnat na základě výsledků těchto šetření vybrané znaky méně úspěšných a velmi úspěšných tříd

Stručné shrnutí

Sekundární analýza ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf
ke stažení zde