Sekundární analýza: Znaky základních škol s výrazným posunem v národních testováních

Česká školní inspekce realizovala ve školních letech 2016/2017 a 2021/2022 rozsáhlá zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol ve vzdělávacích oblastech český jazyk a matematika. Tím, že žáci více než 500 základních škol absolvovali v obou školních letech testování ve stejném předmětu i ročníku, vznikají dvě zajímavé otázky: Lze mezi oběma školními roky identifikovat základní školy, jejichž žáci zaznamenali výrazný posun v předmětově a ročníkově si odpovídajících testováních? Jaké jsou znaky základních škol, u nichž byl zaznamenán výrazný posun v předmětově a ročníkově si odpovídajících testováních? Právě na tyto dvě otázky se sekundární analýza zaměřuje.

Sekundární analýza ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve fromátu pdf.
Leták ve formátu pdf.