TIMSS 2015 - uvolněné úlohy z matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami mezinárodního šetření TIMSS 2015. Publikace obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ doplněné o řadu didaktických komentářů naznačujících, jak je možné s úlohami pracovat přímo ve výuce.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde.
 
V samostatné příloze publikace s úlohami TIMSS je k dispozici pomůcka pro výuku zlomků. Práce s ní je popsána v části Příloha 5. Pomůcka je tvořena volnými listy.
Černobílé listy mohou sloužit jako podklad, na který žáci skládají modely zlomků.
Barevné listy je možné vytisknout a modely zlomků připravit vystřižením připravených tvarů.

Podklad pro skládání modelů zlomků (černobílé listy)

Modely zlomků - pro vystřižení (barevné listy)

Jednotlivé uvolněné úlohy jsou pak k dispozici také samostatně.

Ve formátu elektronické publikace: 
 
Ve formátu pdf ke stažení zde

Vybrané úlohy (a z nich seskládané testy) z šetření TIMSS 2015 jsou umístěny také ve veřejné databance testů, která je součástí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.