Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR

V rámci hodnocení kvality a efektivity vzdělávání poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením všech zřizovatelů informace o podmínkách, průběhu i výsledcích vzdělávání. Na úrovni vzdělávacího systému, ale i pro řízení vzdělávání ze strany krajů nebo intervence ze strany obcí s rozšířenou působností či přímo zřizovatelů, nabízí Česká školní inspekce souhrnné výstupy v podobě různě zaměřených tematických zpráv nebo zpráv výročních.

I když má většina kvalitativních zjištění plošný, a tedy systémový charakter, pohled z úrovně jednotlivých krajů nebo i nižších územních celků a jejich specifik ukazuje řadu informací v ještě trochu jiném světle. Právě sledování a vyhodnocování krajských odlišností, resp. faktorů, které výrazně determinují kvalitu a efektivitu vzdělávání a zejména výsledky, kterých ve vzdělávání žáci v jednotlivých regionech České republiky dosahují, považuje Česká školní inspekce za nezbytný příspěvek ke komplexnosti svých výpovědí.
 
V uplynulém období Česká školní inspekce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovala samostatné analýzy vybraných faktorů ovlivňujících vzdělávání v jednotlivých krajích České republiky, které se mohou stát velmi důležitým podkladem pro další diskuze o zvyšování kvality vzdělávání.

Hlavní město Praha

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde


Středočeský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Plzeňský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Karlovarský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Ústecký kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Jihočeský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Liberecký kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Královéhradecký kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Pardubický kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Kraj Vysočina

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Jihomoravský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Olomoucký kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Moravskoslezský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
 

Zlínský kraj

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde