Sekundární analýza TALIS 2018: Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody

Vedle různých mezinárodních šetření výsledků žáků, která přinášejí důležitou externí zpětnou vazbu o výkonnosti českého vzdělávacího systému a jeho jednotlivých složek v mezinárodním srovnání, se Česká republika účastní také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS, které se zaměřuje na zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol. Hlavním organizátorem šetření je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přípravu, organizaci, realizaci a vyhodnocování šetření v České republice zajišťuje Česká školní inspekce. Výsledky mezinárodních šetření Česká školní inspekce vždy důsledně analyzuje a vztahuje je k různým faktorům a proměnným, které vzdělávání ovlivňují.

Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, v níž se věnuje klimatu učitelského sboru, problémovým třídám nebo aplikaci didaktických metod učiteli, v kontextu vlivu těchto faktorů na atmosféru ve škole, podporu bezpečného a respektujícího prostředí a celkové dopady na vzdělávání žáků.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Infografika