Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti tématu výuky moderních dějin České republiky, resp. soudobých dějin a proto se mu věnuje v tematické zprávě Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách. Záměrem této tematické zprávy je poskytnout detailní informacepodmínkách, průběhu výsledcích vzdělávání v oblasti moderních dějin v základních a středních školách. Podkladem je tematické šetření, které probíhalo ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na vzorku základních a středních škol. Cílem tematického šetření bylo mimo jiné ověřit, jaké úrovně dosahují žáci prvních ročníků středních škol ve vybraných oblastech moderních dějin České republiky, a zhodnotit jaké podmínky pro výuku moderních dějin školy zajišťují a jaká je její kvalita. Zjištěné poznatky jsou východiskem pro následně formulovaná doporučení na úrovni systému i školy.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf