Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání.

V jarním období roku 2021 tak Česká školní inspekce provedla mimořádné tematické šetření v téměř všech základních uměleckých školách, jehož cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření se zaměřovalo zejména na problematiku účasti žáků ve výuce, na způsoby realizace distanční výuky, na využívání digitálních technologií, na samotné vzdělávací aktivity realizované učiteli základních uměleckých škol nebo na dopady dlouhodobé distanční výuky směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Videoprezentace hlavních zjištění