Tematická zpráva - Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem inspekčního elektronického zjišťování k problematice domovů mládeže. Inspekční zjišťování bylo zaměřeno na počty ubytovaných, na formy podpory poskytované domovy mládeže směrem ke zlepšování výsledků vzdělávání žáků a studentů, na zájmovou činnost, nabízené kroužky, kariérové poradenství  nebo podporu v oblastech prevence rizikového chování žáků a studentů.

Ve formátu elektronické publikace: 
 

Ve formátu pdf ke stažení zde