Výběrová řízení na učitele a učitelky Evropských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Domem zahraniční spolupráce vyhlásilo několik výběrových řízení na pozice učitelů a učitelek Evropských škol. Další informace -zde-.