Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje podle § 54 odst. 1 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu – ústřední školní inspektor/inspektorka, ID služebního místa 30019045. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 2. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách www.msmt.cz