Vyhlášení výběrového řízení odborný rada - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – referentka školství, výchovy a vzdělávání v oddělení metodik a analýz v odboru hodnocení vzdělávací soustavy v České školní inspekci s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 11. 4. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.