Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Pražský inspektorát

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Pražském inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 20. 2. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.