Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - kontrolní pracovník - Ústecký inspektorát

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – kontrolní pracovník v Ústeckém inspektorátu v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby v Ústí nad Labem, s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. 9. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.