Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Inspektorát v Kraji Vysočina

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Inspektorátu v Kraji Vysočina v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Jihlavě, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. 12. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.