Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Jihočeský inspektorát

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Jihočeský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Českých Budějovicích) s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. 11. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.