Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka školství, výchovy a vzdělávání v oddělení mezinárodních šetření v České školní inspekci s místem výkonu práce v Praze, v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou). Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 31. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.