Vyhlášení výběrového řízení - vrchní rada - ředitel/ka odboru inspekční činnosti

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného vrchní rada – ředitel/ka odboru inspekční činnosti  v sekci inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 10. 7. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.