Vyhlášení výběrového řízení – vrchní rada – ředitel/ka sekce inspekční činnosti

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada – ředitel/ka sekce inspekční činnosti s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu neurčitou, s fukčním obdobím na uvedeném služebním místě představeného 5 let. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 16. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.