Bc. Renáta Opičková

Bc. Renáta Opičková je absolventkou Vysoké školy ekonomie a managementu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management. Zkušenosti získala především u České školní inspekce, a to zejména v oblasti účetnictví a financování organizačních složek státu.