Mgr. Ivana Reihsová

Mgr. Ivana Reihsová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (studijní obor: český jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura). Působila jako učitelka na základní škole, lektorka anglického jazyka a 14 let učila na obchodní akademii. K České školní inspekci nastoupila v roce 2012 jako školní inspektorka a nyní pracuje jako zástupkyně ředitelky Ústeckého inspektorátu.