Mgr. Iveta Hroudová

Mgr. Iveta Hroudová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pedagogickou praxi získala jako učitelka základní školy, vedla také výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Od roku 2014 je školní inspektorkou v České školní inspekci a od ledna 2024 je jmenována ředitelkou Středočeského inspektorátu.