Mgr. Jiří Lukáš

Mgr. Jiří Lukáš je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace biologie – tělesná výchova). Působil jako učitel a zástupce ředitele na základní škole. Od roku 2013 pracuje na České školní inspekci jako školní inspektor. Od roku 2023 byl jmenován do funkce zástupce ředitelky Královéhradeckého inspektorátu ČŠI.