Mgr. Martina Bělková

Mgr. Martina Bělková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2000 je inspektorkou s působností pro základní školy, základní umělecké školy a speciální školy. Od února 2022 působila v odboru inspekční činnosti na ústředí České školní inspekce, od září 2022 byla zástupkyní ředitelky Královéhradeckého inspektorátu a od listopadu 2022 byla jmenována do funkce ředitelky Královéhradeckého inspektorátu. Před nástupem k České školní inspekci působila jako učitelka na základních školách a jako referentka školského úřadu. V letech 2006 – 2010 byla uvolněna do funkce starostky.