Mgr. Soňa Vápeníková

Mgr. Soňa Vápeníková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči). Působila jako učitelka zvláštní školy a základní školy. Do České školní inspekce nastoupila v roce 2005 jako referentka stížností a ke dni 27. 9. 2023 byla jmenována vedoucí oddělení koordinace inspekční činnosti.