Mgr. Štěpánka Martinková

Mgr. Štěpánka Martinková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pedagogickou praxi získala jako učitelka základní, základní speciální a základní umělecké školy, výchovná poradkyně a ředitelka základní školy. Od roku 2021 působí v České školní inspekci jako školní inspektorka a od roku 2023 jako ředitelka Libereckého inspektorátu.