Mgr. Tomáš Pavlas

Mgr. Tomáš Pavlas je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro 2. a 3. stupeň matematika a zeměpis). Působil jako učitel na základní škole a gymnáziu a řadu let jako zástupce ředitele gymnázia. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným se vzděláváním (kurikulu, jeho zavádění, podpoře zavádění a revizi; financování škol; hodnocení kvality škol a školských zařízení; zvyšování kvality inspekčního hodnocení a dalším). V uplynulých letech se podílel na realizaci a řízení řady projektů v oblasti školství např. Kurikulum G, NIQES a Komplexní systém hodnocení.